Sint-Antonius Abt

Ik heb dit huis...geheiligd,

Opdat mijn Naam er voor altijd zal wonen; Mijn ogen en Mijn hart zullen er steeds verblijven. (1K 9,3)

Heist dorp van vissers

Jezus nodigt ook ons uit om vissers van mensen te worden.

Wees gegroet Maria

In de maand oktober bidden we iedere vrijdagavond om 18:10 uur de rozenkrans in de sacramentenkapel.

Allerheiligen en Allerzielen

Wij herdenken de doden op 1 en 2 november.

Geloof Hoop Liefde

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Welkom op onze parochie te Heist aan Zee