Kerk Heistkerk Ramskapelle 
 PAROCHIE SINT-ANTONIUS ABT HEIST


 PAROCHIE SINT-VINCENTIUS RAMSKAPELLE
Klik hier op de gewenste groene knop om te bladeren doorheen deze website

VIERINGEN AANKONDIGINGEN TERUGBLIK

SCHOLEN VERENIGINGEN LIGGING     EVEN BEZINNEN

ANDERE SITES
  SITEOVERZICHT    RAMSKAPELLE

VEERTIGDAGENTIJD-EVEN BEZINNEN
Welkom
Welgekomen op onze website van de parochies Sint-Antonius Abt te Heist en Sint-Vincentius te Ramskapelle. Misschien hebt u ons opgezocht of misschien bent u hier heel toevallig terecht gekomen. Hoe dan ook, we groeten je hartelijk en proberen je graag wegwijs te maken op onze parochies.  Op deze website willen we meer info geven over de werking van onze parochies, de liturgische diensten, de parochiale werkgroepen en de verenigingen met hun activiteiten. Aarzel niet om ons te contacteren indien je met een vraag zit over onze werking.

Welkom op onze site, welkom op onze parochies
15 augustus Zeewijding
Een zegen over de zee uitspreken is een bede richten tot God om voorspoed voor allen die op zee en van de zee leven. Het is ook god erkennen als de Heer van al het geschapene, als gever van alle goeds.
De mens woelt op zee hoe nietig hij is tegenover de wind en water, storm en golven, maar als gelovige weet hij zich, zoals de apostelen, veilig bij de Heer die de wilde baren wist te stillen. Vandaag de dag betreft die zegening niet alleen de zee en de (zee)vissers; ook de kustbewoners, de badgasten en allen die in het toeristische bedrijf werkzaam zijn.

  LEES MEER

15 augustus Maria Tenhemelopneming
Zou er op deze wereld een vrouw zijn van wie er meer portretten geschilderd of beelden bebeiteld werden dan van Maria?
Zij kreeg overal veel lof, maar de laatste jaren is het rond haar wat stiller geworden.
Sommigen zeggen: het wordt bijna zo bescheiden als zijzelf moet zijn geweest.
En toch...Als mensen in nood zitten, komen ze vaak in stilte eerst bij haar met hun zorgen en beden.
De moeder Gods, dé moeder bij uitstek.
Zij was bij Jezus van bij zijn geboorte tot aan zijn graf.
En na zijn dood was zij bij zijn leerlingen, de eerste missionarissen van onze Kerk.
Jezus zelf gaf haar aan ons.

Vijftien augustus de tenhemelopneming  van Maria: het feest van zijn en onze moeder, traditioneel de dag waarop we in Heist de zee zegenen.
Muzikale Zomervieringen
Tijdens de grote vakantie is er iedere week een bijkomende zondagsviering die opgeluisterd wordt door een muzikale gast of gastgroep. Voor alle data en gasten kunt u terecht op onze folder.

 PDF-FOLDER MUZIKALE ZOMERVIERINGEN 2014
Een avondgebedje...In Egypte en Assyrië, de naburige volken van het Heilig Land, werden zelfs sommige goden als hond afgebeeld. De hond staat symbool voor trouw en waakzaamheid. In bovenstaande toch wel grappige afbeelding doet hij net als zijn baasje…
Loof en zing voor de Heer!
Ons parochiekoor “Laudaté” wil uitbreiden. Een mooie vriendengroep die graag zingt. Proberen… samenkomst vanaf september elke maandagavond om 19 uur op het oksaal in de kerk. Welkom!


Contact
     HEIST                                                                          RAMSKAPELLE

Priester Philippe van den Driessche           Priester Philippe van den Driessche

                 Sint-Jozefsstraat 3                                                     Ramskapellestraat 44              
 tel. 050/51 17 98
                                                        tel. 050/51 17 86      
     fax. 050/51 79 13                                                                                              

parochie@sintantoniusheist.be                                        philippe.vdd@skynet.be          
 
Indien u foto's liever niet geplaatst ziet verwijderen wij die wanneer u erom vraagt.